پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

گروه مهندسی کامپیوتر و IT

 

نام و نام خانوادگی
رتبه علمی رشته تحصیلی آدرس پست الکترونیکی
تلفن5121
  داخلی
عکس
مجید بیات​ استادیار امنیت اطلاعات mbayat AT shahed.ac.ir 2038 Bayat65.jpg
وحید حقیقت دوست ​استادیار هوش مصنوعی​ haghighatdoost AT shahed.a.ir​ ​2074 1400_haghighatdoost.jpg
احسان خدنگی ​استادیار ​نرم افزار ​khadangi AT shahed.ac.ir ​2107 1400_khadangi.jpg
محمد علی دوستاری استادیار معماری کامپیوتر Doustari AT shahed.ac.ir 2032 DSC03987.jpg
دانشیار معماری کامپیوتر
 
Mohammadzadeh AT shahed.ac.ir
 
2098 70.jpg
استادیار معماری کامپیوتر
Mahabadi AT shahed.ac.ir
2078
AMIN.jpg
استادیار نرم افزار
emousavi AT shahed.ac.ir
2044
​ 1400_02_20_drmousavi.jpg