پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

گروه مهندسی عمران

 


 
 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

​رتبه علمی
​رشته تحصیلی
​آدرس پست الکترونیکی

تلفن 5121

 داخلی


​عکس

​نادر اکرامی نسب استادیار خاک و پی ​Ekrami AT shahed.ac.ir
DSC03977.jpg
علیرضا حبیبی استاد ​سازه ​ar.habibi ATshahed.ac.ir ​2076 Alireza1396.png
علی درخشانی استادیار​ ژئوتکنیک لرزه ای​ adera AT shahed.ac.ir 2084 derakhshani65.jpg
مهدی رجحانی استادیار​ ​ژئوتکنیک
m.rojhani AT shahed.ac.ir
​2063 دکتر رجحانی.jpg
​مهدی شریفی استادیار​ ​m.sharifi AT shahed.ac.ir ​2110 1400_sharifi.jpg
محمد حسن کرمی ​استادیار ​خاک و پی
 mkarami AT shahed.ac.ir
​2082 DSC04001.jpg
حمید مسلمی ​استادیار ​سازه
​h.moslemi AT shahed.ac.ir
2097
moslemi.jpg
​زکریا واعظی ​استادیار ​سازه
​waezi AT shahed.ac.ir
​2108
Zakariya Waezi.jpg 
​ ​ ​ ​ ​ ​