پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 
 
دسترسي به كليه اطلاعات دروس ارائه شده در نيسال دوم 99- 98، برنامه امتحاني و تغييرات (اعم از تغيير استاد،تغيير ساعت كلاسي و امتحاني، ارائه درس بر اساس درخواست دانشجويان و حذف درس ) از طريق سيستم آموزشي (ناد) براي كليه دانشجويان (حتي قبل از بازه حذف و اضافه) امكان پذير مي باشد.