پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
نام و نام خانوادگی
​رتبه علمی
رشته تحصیلی​ ​آدرس پست الکترونیکی
​تلفن 5121
داخلی
​عکس
​امید صفرزاده ​استادیار
​مهندسی هسته ای
​safarzadeh AT shahed.ac.ir ​2034 dr+safarzadeh65.jpg