پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 
  
moslemi.jpg
 

دکترحميد مسلمي
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
داخلی 2023
 
 
 یوردخانی.jpg
سمیه یوردخانی
کارشناس آموزش
داخلی 2068
 
 
 
 
 

ايران يوسفي
كارشناس آموزش
داخلی 2087
 
 
ام البنین ساریجلو

کارشناس مسئول آموزش
داخلی 2094
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فريبا سادات سيدين
كارشناس آموزش
داخلي 2053 
Khameneh.jpg
معصومه زينالي خامنه
کارشناس آموزش
داخلی 2095