پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

چارت  رشته های  دوره کارشناسی
 
دانشجویان دوره کارشناسی می بایست دوره آموزشی خود را در میانگین زمانی چهار ساله(هشت ترم) با موفقیت بگذرانند. بدین منظور با توجه به پیش نیاز دروس و زمان مطلوب اخذ آنها چارت آموزشی اخذ واحد در ترمهای مختلف توسط گروههای آموزشی تهیه و در ذیل ارائه شده است. بدیهی است عدم رعایت  اخذ دروس در قالب چارت پیشنهادی باعث بروز مشکلات جدی از قبیل (به حد نصاب نرسیدن واحد در برخی نیمسالها - طولانی تر شدن دوره - به تاخیر افتادن فارغ التحصیلی - متحمل شدن پرداخت شهریه و...) برای دانشجویان خواهد شد.