پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اطلاعيه انتقالي.pdfاطلاعيه انتقالي، مهماني و ....pdf

اطلاعيه: دانشجويان متقاضي انتقالي، مهماني و انتقالي توام با تغيير رشته مي بايست علاوه بر  ثبت درخواست خود در سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، درخواست خود را تايپ شده و با امضاء حداكثر تا پايان ارديبهشت 1399 به همراه كليه مستندات، به آموزش دانشكده ارسال نمايند. اين زمان قابل تمديد نمي باشد.


مجموعه قوانین دوره  کارشناسی :

 

 آیین نامه ها و مقررات

 چارت رشته

 اساتید راهنما

 نمونه فرمها

آيين نامه جديد كارشناسي

شيوه نامه اجرايي آيين نامه جديد

نحوه اجراي شيوه نامه جديد براي حذف نمرات افتاده از معدل كل

دروس اختياري برق