پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده فنی و مهندسی

:

News: اطلاعیه تمدید مهلت اخذ کارآموزی درتابستان 99

عنوان

اطلاعیه تمدید مهلت اخذ کارآموزی درتابستان 99

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آخرین مهلت درخواست کارآموزی در تابستان، 15/4/99 می باشد.​

تاریخ انتشار

10/01/1979

تصویر خبر

پیوست: