پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده فنی و مهندسی

:

News: اطلاعیه وامهای دانشجویی - نیمسال دوم 98-99 - فوری

عنوان

اطلاعیه وامهای دانشجویی - نیمسال دوم 98-99 - فوری

​دانشجویان متقاضی وام نیمسال دوم تحصیلی  99-98 جهت ثبت نام ابتدا در پورتال صندوق رفاه دانشجویی ، وام خود را ثبت نموده و بعد از آن طبق تاریخ های اعلام شده به امور دانشجویی دانشکده مراجعه فرمایید .

تاریخ انتشار

02/10/2020

تصویر خبر

پیوست: