پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده فنی و مهندسی

:

News: ثبت نام وام های تیمسال دوم 97 - فوری

عنوان

ثبت نام وام های تیمسال دوم 97 - فوری

​دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی (وام ویژه دکتری- وام تحصیلی روزانه – وام شهریه شبانه و ...) بر اساس تاریخ های اعلام شده در صفحه وب امور دانشجویی دانشکده و یا بردهای اطلاع رسانی جهت ثبت نام به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند  .

تاریخ انتشار

02/12/2019

تصویر خبر

پیوست: