پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 

​نام و نام خانوادگی عنوان پست​ مدرک تحصیلی​ شماره تماس​ تصویر​


  


​​

محمدرضا رستمي مسئول امور دفتر مهندسی- اداره كل نظارت و وب سایت نظارت ليسانس 51215264

rostami2.JPG
قادر رمضانی کارشناس عمران لیسانس 51215264 ramezani.JPG
مرتضی نیک چهره کارشناس عمران​ لیسانس 51215264 Scan_20160502 (3).jpg

رسول بهرامی​ ​کارشناس برق ​لیسانس ​51215264 bahrami.JPG

فضیلت فاضلی

نقشه کش و بایگان ديپلم 51215264
امين محرابي​
كارپرداز
ديپلم
51215264
mehrabi.JPG
مجید عسگرخانی راننده ديپلم 51215264​
2new.jpg
رضا ریسمانی مسئول امور عمومی ____ 51215264 rismani.JPG

​​