پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

foroghi.jpg
 جناب آقاي محمد فروغي

مديركل نظارت بر اجراي طرحها و تعميرات اساسي و دفتر مهندسي

تلفن تماس: 51215265 - 51215264

ايميل : mtt@shahed.ac.ir
 

  
 

 
 
 


سوابق اجرایی:

1- فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه شاهد

2- معاون مدیرکل تدارکات

3- مدیرکل تدارکات

4​​​- مدیر نمونه دانشگاه در سال 89

5- مدیرکل نظارت بر اجرای طرحها و تعمیرات اساسی و

سرپرست اداره کل دفتر فنی و مهندسی​


6- مدیر نمونه دانشگاه در سال 1395