پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
اداره کل نظارت بر اجراي طرحهاو تعمیرات اساسی و دفتر مهندسي
​​92_07_20_tamas.png 92_09_10_peyvand3.png
آدرس: آزادراه خلیج فارس- دانشگاه شاهد- ساختمان مرکزی- ط همکف پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
تلفن: 51213525 - 51213532  پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
دور نگار: 51213556   پایگاه اطلاع رسانی بنیاد شهیدو امور ایثارگران
کدپستی: 3319118651 ​ نظام مهندسی ساختمان استان تهران
صندوق پستی: 18155/159 ​  
پست الکترونیک: Mtt@shahed.ac.ir  
اعلانات
همایش ها و برنامه های آتی
گزارش تصویری و ویدیویی