پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96

 
  
  
  
  
1396/06/191396/06/22
  
1396/06/25
  
1396/07/101396/07/13
  
1396/09/251396/09/29
  
1396/10/14
  
1396/10/181396/11/15
  
1396/10/21
  
1396/10/231396/11/09

 

 

 تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96

 
  
  
  
  
1396/11/141396/11/18
  
1396/11/21
  
1396/12/051396/12/08
  
1397/03/051397/03/09
  
1397/03/24
  
1397/03/31
  
1397/03/281397/04/14
  
1397/04/041397/04/21
 
 

 فرم ها و آئین نامه ها

 
  
فرم اشتغال به تحصیل دانشجویان دکتری تخصصی
فرم اشتغال به تحصیل دانشجویان دکتری عمومی
 

 

 برنامه های آموزشی

 
  
ویرایش
  
یادداشت ها
هیچ آیتمی برای نمایش در نمای لیست "برنامه های آموزشی" وجود ندارد.